Kameraövervakning

Enligt Brottsförebyggande Rådet undersökning har kameraövervakning en klart mätbar effekt på säkerheten för en mängd olika verksamheter. Våra erfarenheter stämmer helt med Brottsförebyggande rådet, kamerorna har helt enkelt en avskräckande effekt. Och skulle det ske något så finns det alltid tillförlitliga bilder för att kunna analysera vad som hänt.

 

Läs gärna mer på Stöldskyddsföreningens hemsida om kameraövervakning.